Uitnodiging

Officiële her-ingebruikneming grote orgel en koororgel Oude Kerk Voorburg

Uitnodiging

Officiële her-ingebruikneming grote orgel en koororgel Oude Kerk Voorburg

Organisten:

Hans Houtman en Jan Droogers

met medewerking van  het

Marianne Vocaal Ensemble o.l.v. Hans Houtman

Geachte heer/mevrouw,

Gaarne nodigen wij u uit om op vrijdag 3 september a.s. om 19.30 uur aanwezig te zijn bij de officiële her-ingebruikneming van de beide orgels in de Oude Kerk van Voorburg, Herenstraat 77.

Beide orgels zijn volledig gerestaureerd door de orgelbouwers Martin Butter en Sander Booy, waarbij in het bijzonder voor het grote orgel geldt, dat diverse registers zijn vernieuwd of aangepast. De adviseur verantwoordelijk voor deze restauratie, de heer Dirk Bakker, zal u daarover deze avond uitgebreid verslag doen.

Met de restauratie van het grote orgel is gelijktijdig de orgelkas opnieuw geschilderd door De Jongh Schildersbedrijf B.V. te Waardenburg in de oorspronkelijke kleuren en is op de daarvoor bestemde plaatsen weer nieuw bladgoud aangebracht. Ook de achterwand van de kerk en de ballustraden van de orgelgalerij zijn opnieuw geschilderd. Het geheel ziet er prachtig uit.

Met het vernieuwen van het interieur van de kerk en nu dus het gereedkomen van de orgels is de Oude Kerk van Voorburg een schitterend gebouw om weer volledig dienst te doen, niet alleen in de eerste plaats voor de “eredienst”, maar ook voor het houden van concerten e.d.

Helaas moeten wij u er wel op attenderen, dat hoewel wij er vanuit gaan dat op 3 september alle coronamaatregelen zijn ingetrokken, het mogelijk blijft, dat er nog beperkingen zijn voor het aantal personen dat in de kerk mag worden toegelaten. Om die reden verzoeken wij u, als u van deze uitnodiging gebruik maakt ons voor 30 juli a.s. een berichtje te sturen naar ons mailadres orgelvoorburg@gmail.com en te vermelden met hoeveel personen u denkt te komen.

Vooralsnog bent u allen van harte welkom.

Aan het einde van de bijeenkomst is er de mogelijkheid om met de organisten en de orgelbouwers van gedachten te wisselen onder het genot van een “glaasje”.

Met vriendelijke groet,

De Commissie Restauratie Kerkorgels

De Stichting Orgelconcerten Oude Kerk Voorburg.

Stichting Orgelconcerten Oude Kerk Voorburg
© Copyright 2020 - Stichting Orgelconcerten Oude Kerk Voorburg