Historie van de Oude- of Martinikerk in Voorburg

Bron: Een uitgave van de Werkgroep Oude Kerk Open, onder auspiciën van de wijkkerkenraad van de Oude Kerk van de Protestantse Gemeente Voorburg

De eerst bekende ambachtsheer (edelman beleend met bestuur en rechtspraak) is Dirk van Voorburgh. De ambachtsheer die daartoe als enige bevoegd was, liet kort na 1200 nabij zijn woning een stenen zaalkerkje bouwen op één van de hoogste punten van de strandwal waarop Voorburg gelegen is. De eerdere aanwezigheid op die plaats van een houten kapelletje wordt wel verondersteld, maar is niet door sporen aan te tonen. Het kerkje werd gewijd aan Sint Martinus.

De Oude Kerk sloot zich rond 1575 aan bij de Hervorming. Het gebouw is in de eerste plaats een bedehuis waar de kerkelijke gemeente samenkomt, maar het is tevens voor heel Voorburg een kostbaar bezit met grote historische waarde.
In de loop van de eeuwen is de kerk uiteraard niet onveranderd gebleven. Vele veranderingen zijn aangebracht en diverse verbouwingen en restauraties hebben plaatsgevonden. De laatste algehele restauratie vond van 1965 – 1968 plaats, waarbij het kerkgebouw in- en uitwendig grondig hersteld werd.
De rond 1460 gebouwde toren en de spits zijn elk 20 m hoog en is eigendom van de kerkelijke gemeente. Als windwijzer ziet u hier een rijzende leeuw.

De Oude- of Martinikerk van Voorburg
Kortom: een oud kerkgebouw als dit, spreekt het verhaal van mensen, met al hun lief en leed. En als je daarover gaat vertellen, dan praat je al gauw over zo’n slordige zeven eeuwen mensengeschiedenis.

© Copyright 2020 - Stichting Orgelconcerten Oude Kerk Voorburg